Copyright 2022 - SRD Vrbas

Saopštenje o održanoj skupštini SRD VRBAS Gornji Vakuf - Uskoplje

     SRD VRBAS
G.Vakuf – Uskoplje
18.02.2018. godine

Saopštenje o održanoj skupštini

 

 

Dana 18.02.2018.godine (nedjelja) sa početkom u 11:00 sati održana je redovna izvještajna skupština SRD Vrbas G.Vakuf-Uskoplje, u prostorijama JU Centar za obrazovanje i kulturu G.Vakuf-Uskoplje / mala sala /, skupštini je prisustvovalo 41 član društva.
Nakon što je utvrđen kvorum , odnosno dovoljan broj prisutnih članova Predsjednik skupštine je predložio dnevni red, koji je jednoglasno usvojen, nakon čega je pristupljeno radu.


Skupština je obradila slijedeće tačke dnevnog reda :


1. Usvajanje saopštenja sa skupštine od 12.02.2017. godine
2. Usvajanje izvještaja o radu SRD Vrbas za 2017. Godinu
3. Usvajanje izvještaja o finansijskom poslovanju SRD Vrbas za 2017.god.
4. Usvajanje Plana rada za 2018. Godinu
5. Usvajanje plana prihoda i rashoda za 2018. godinu
6. Tekuća pitanja
a) Određivanje datuma početka ribolovne sezone
b) Održavanje tradicionalnog izleta povodom otvaranja ribolovne sezone
7. Razno

Uz manje sugestija i opaske sve tačke su obrađene bez ikakvih problema, veči dio tačake dnevnog reda kako je to i predloženo usvojene su u večinom glasova za, dok su samo dvije tačke usvojene sa jednim glasom protiv i jednim suzdržanim.

Obavještava se članstvo SRD Vrbas da je na skupštini dogovoreno otvaranje ribolovne sezone dana 25.02.2018. godine /nedjelja, skreće se pažnja svim članovima društva da se pridržavaju Zakona o sladkovodnom ribarstvu i Statuta SRD Vrbas, G.Vakuf-Uskoplje. Tradicionalni izlet u povodu otvaranja ribolovne sezone će biti upriličen dana 04.03.2018 godine u Bistričkoj rici – restoran Ribnjak, za sve članove je učešće – kotizacija 10 KM, kao i svake godine planira se zajedničko druženje uz bogatu tombolu i natjecanje u ribarskim sposobnostima.

Osim navedenog obavještavaju se oni članovi SRD Vrbas , koji nisu izmirili svoje obaveze prema društvu, /neplaćene ribarske dozvole / da prije plaćanja članarine za ovu godinu moraju izmiriti ostala dugovanja, u suprotnom neće im se izdavati markica za 2018 godinu, iste će biti predmet postupka Disciplinske komisije društva.

Od strane Upravnog odbora prisutnim na skupštini su prezentirani svi problemi sa kojima su se susretali u protekloj godini, između ostalog posebna pažnja je posvečena na trovanje riba u rijeci Kruščici i Vrbasu, veoma česte aktivnosti u koritima rijeka, stanje sa M.elektranama na području naše općine te veoma loše stanje sa količinom vode pa tako i ribljim fondom na području MZ Privor.
Skupštinskom večinom, a po predlogu Upravnog odbora usvojeno je da se članovima društva koji su nastanjeni na području MZ Privor i ribolovom se bave na tom dijelu naše Općine, pomogne na sve zakonom dozvoljene načine.
Svim članovima društva želimo mnogo sreče i dobrih ribolovnih uspjeha u novoj sezoni.    

 


B I S T R O !


UPRAVINI ODBOR

SRD “VRBAS “G.Vakuf-Uskoplje

Search

f t g m