Copyright 2021 - SRD Vrbas

Poziv na redovnu izbornu Skupštinu SRS FBiH

SRSFBIH 188x188

 

 

Sukladno odredbama Statuta Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, sazivam redovnu, izbornu Skupštinu SRS FBiH koja će se održati dana 07. maja 2016. godine u Bugojnu, Kristalna sala Općine Bugojno, sa početkom u 10:00 sati. Dnevni red i dokumentacija za skuštinu u produžetku: 

 

 

 

 

 

DNEVNI RED:

a) SVEČANI DIO SKUPŠTINE (10:00 sati)

1. Dodjela priznanja SRS Federacije BiH za 2015. godinu

b) RADNI DIO SKUPŠTINE (11:00 sati)

 1. Izbor radnih tijela Skupštine
  a) Radno predsjedništvo
  b) Verifikaciona komisija
  c) Zapisničar i ovjerivači zapisnika
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 3. Izvještaji o radu u 2015. godini
  a) Upravnog odbora
  b) Finansiski izvještaj
  c) Izvještaj Nadzornog odbora
 4. Prijedlog planova za 2016. godinu
  a) Rada Upravnog odbora
  b) Finansijski plan
 5. Izbori
  a) Predsjednika i dopredsjednika Skupštine
  b) Članova Upravnog odbora (predsjednika i dopredsjednika)
  c) Nadzornog odbora
 6. Razno
  a) Prijem novih članica

Prema odredbama Statuta, član 20, sve članice/udruženja trebaju dostaviti u tajništvo/kancelariju Saveza verificirane liste delegata Skupštine.

Dokumenta potrebna za Skupštinu:

Poziv za Skupštinu SRS F BiH

Zapisnik sa statutarne Skupštine

Zapisnik sa vanredne Skupštine iz Žepča

Izvještaj o radu SRS F BiH u 2015. godini

Bilten 2 takmičenja u organizaciji SRS FBiH za 2015. godinu

Program rada SRS F BiH za 2016. godinu

Finansijski plan SRS FBiH za 2016. godinu

Kalendar takmičenja za 2016. godinu SRS F BiH

Verifikacioni listić

Zahtjevi za prijem u članstvo

Novi Statut Sportsko ribolovnog saveza FBiH

Search

f t g m