Copyright 2022 - SRD Vrbas

KANTONALNO PRVENSTVO U FLYFISHING-u za 2013.godinu

Održat će se 15.09.2013. godine (nedjelja)
Lokacija: Rijeka Vrbas – Takmičarska staza
Propozicije: Kantonalno prvenstvo je ekipnog i pojedinačnog karaktera, a pobjednika će dati ekipe koje prijave udruženja/udruge sa prostora SBK/KSB (kotizaciju i odličija će obezbjediti SRS SBK/KSB)

 

 

Kup 14. septembar 2013. je pojedinačnog karaktera a ujedno je i izborno za 
članove SRD“Vrbas“ Donji Vakuf (prva trojica po plasmanu bez obzira koje
mjesto zauzimali) a pobjednike će proizvesti svi koji se takmiče (kotizacija je
10 KM a odličija će obezbijediti SRD“Vrbas“D.Vakuf)

Lovi se isključivo jednom mušicom po slobodnom izboru bez dodatnog otežanja
na predvezu a mjere se sve salamonidne vrste riba preko 20 cm (pastrmka, 
lipljen, kalifornijska pastrmka i mladica)

S A T N I C A :

Do 09:00 sati dolazak takmičara i prijave
09:00 – 09:20 sati: Otvaranje takmičenja i žrijeb
09:20 - 09:30 sati: Odlazak na stazu i priprema
09:30 - 11:00 sati: Takmičenje u I sektoru
11:00 - 11:30 sati: Pauza i priprema za sljedeći krug takmičenja
11:30 - 13:00 sati: Takmičenje u II sektoru
13:00 - 13:30 sati: Pauza i priprema za sljedeći krug takmičenja
13:30 - 15:00 sati: Takmičenje u III sektoru
15:00 - 16:00 sati: Proglašenje pobjednika i zajednički ručak


Mole se udruženja/udruge da prijave ekipa, izvrše ranije kod sekretara SRS SBK/KSB Indira Melića na br. tel. 061 184 040, svi ostali takmičari mogu izvršiti prijavu kod sekretara SRD“Vrbas“ D.Vakuf Namira Zahirovića-Čarlija na br.tel 061 426 291.


SRS SBK/KSB
SRD“Vrbas“D.Vakuf

Search

f t g m